Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü

Çalışma Alanı Description

Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü

Talo Hukuk, müvekkillerinin ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve ihtilafları konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Uluslararası İşlemler Alanında Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları:

  • İhracat ve ithalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi
  • Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi
  • Yabancı ülkelerde verilen yargı kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfizi
  • Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü
  • İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması
  • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
  • İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi, taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü