Gayrimenkul, İmar ve İnşaat Hukuku

Çalışma Alanı Description

Gayrimenkul, İmar ve İnşaat Hukuku

Talo Hukuk, gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi, emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında danışmanlık hizmeti verdiği gibi, ayrıca İmar Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar çözümünde ve Kentsel dönüşüm süreçlerinin yürütülmesinde de geniş bir birikim edinmiştir.

Gayrimenkul, İmar ve İnşaat Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları:

 • Tapu işlemleri
 • Kiralama sözleşmeleri
 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
 • Alım – Satım sözleşmeleri
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • Gayrimenkulün satışı, sözleşmelerinin hazırlanması, ipotek işlemleri
 • Gayrimenkul portfolyo yönetimi, GYO kurulumu altyapısı ve ortaklık sözleşmeleri
 • Kentsel Dönüşüm alanlarındaki Uzlaşma Stratejilerinin oluşturulması, görüşmelerin yapılması, ön protokollerin imza edilmesi
 • Dönüşüm alanlarındaki pazarlama ve satış işlemlerinin hukuki sözleşmeleri
 • Satış Vaadi sözleşmesi hazırlanması uzlaşmacı nezaretinde imza ettirilmesi
 • İnşaat Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması
 • İmar planı itirazları
 • İmar planı takipleri
 • Acele kamulaştırmadan doğan hak kayıpları davaları
 • Hukuksuz el atma davaları
 • Özellikle Büyükşehirlerde yasa gereği İmar uygulamaları tadilatlarının tarifi ve takibi
 • Kültür Varlığı vasfı taşıyan gayrimenkullerin Hukuki ve kurum takipleri
 • Kentsel Sit, Doğal Sit ve Arkeolojik Sit alanlarındaki gayrimenkuller ile ilgili taleplerin ilgili mercilere iletilmesi ve talep takibinin yapılması, statü değişiklik talepleri dahil
 • İnşaat, gayrimenkul, sözleşmeler, imar ve kat mülkiyeti konulu davalar.