Ticaret Hukuku

Çalışma Alanı Description

Ticaret Hukuku

Talo Hukuk, farklı sektörlerdeki gerek ulusal gerekse uluslararası şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Büromuz Nezdinde Sunulan Başlıca Hizmetler

 • Yerel ve yabancı şirketlerin kuruluşu, Şirket Genel Kurullarının yapılması,
 • İrtibat büroları ve şube kuruluşları,
 • Haksız Rekabetin Önlenmesi, Tüketicinin Korunması,
 • Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili işlemler,
 • Birleşme, Devralma ve Bölünme, Joint-ventures,
 • Sermaye artırımı ya da indirimi,
 • Hisse senetleri alımı, hisse senetlerinin rehini,
 • Menkul kıymetlerin yönetimi ve edinimi,
 • Portföy yönetimi,
 • Şirket alım ve satımı,“Due dilligence”.

Ticari Sözleşmeler

Büromuz Sözleşmelerin Akdedilmesi konusunda, imza öncesi yapılacak müzakere, sözleşme taslağının hazırlanmasın başta olmak üzere derin bir tecrübeye sahiptir.

Büromuz Nezdinde Sunulan Başlıca Hizmetler

 • Hissedarlık Sözleşmesi,
 • Distribütörlük Sözleşmesi,
 • Jointventures,
 • Franchising Sözleşmesi,
 • Satım Sözleşmesi,
 • Mal Alım Sözleşmesi,
 • Acente Sözleşmesi,
 • İnşaat Sözleşmeleri,
 • Kredi Sözleşmeleri,
 • Lisans Sözleşmeleri,
 • Sigorta Sözleşmeleri,
 • Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri.

Sigorta Hukuku

Hukuk Büromuz, genel danışmanlık ve kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri, sigorta brokerları ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına ihtiyaçları çerçevesinde birçok konuda yasal takip ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz Nezdinde Sunulan Başlıca Hizmetler

 • Trafik Kazası, Hayat Sigortası, Yangın Sigortası gibi bütün sigorta dallarından doğan uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklar neticesinden leh veya aleyhte açılan davalarının takibi
 • Sigorta Rücu Davalarının Takibi
 • Sigorta Tahkim Komisyonunda Temsil ve İşlerin Takibi
 • Poliçe taslaklarının ve belgelerin hazırlanması, hazırlanan taslakların hukuki değerlendirilmesi
 • Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki destek sağlanması

Rekabet

Hukuk büromuz, müvekkil şirketlere Türk Rekabet Kanunu kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Büromuz Nezdinde Sunulan Başlıca Hizmetler

 • Günlük ticari hayattaki işlemlerden kaynaklanan, genel, rekabet hukuku danışmanlığı
 • Rekabet Kanunundan kaynaklanan, şirket birleşme ve devralmalarına ilişkin hususlarda hukuki danışmanlık
 • Müvekkillerimizin Rekabet Kurumu ile ilgili temsili
 • Rekabet Hukukuna ilişkin konularda dava takibi
 • Rekabet Kurumunun kararlarına itiraz edilmesi
 • Şirketlerde, yeni mevzuatlara ilişkin eğitim programları düzenlemek ve bu mevzuatlara uyma süreçlerinde danışmanlık sağlamak.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka ve Patent avukatlarımız Fikri ve Sınaî Haklar konularında hem teorik hem pratik deneyime sahiptirler.

Özellikle yabancı marka, patent, endüstriyel tasarımların Türkiye’de tescili ve korunması ve Türk marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerde tescili ve korunması konularında çalışan büromuz müvekkillerine en iyi şekilde hizmet sunmaktadır.

Büromuz Nezdinde Sunulan Başlıca Hizmetler

 • Marka ve Patent Haklarına İlişkin her türlü İşlem
 • Endüstriyel Tasarım Haklarına ilişkin her türlü işlem ve başvurular,
 • Haksız Rekabetin Önlenmesi,
 • Telif Hakları
 • Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
 • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
 • Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmalık ve sözleşmeleri hazırlamak.