İcra ve İflas Hukuku

Çalışma Alanı Description

İcra ve İflas Hukuku

Talo Hukuk, alacaklı müvekkillerinin alacaklarının tahsili için, icra ve iflas takiplerini, borçlu müvekkillerinin ise alacaklı taraf ile sulh görüşmelerini titizlikle yürütmekte, uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde davaların takibini yapmaktadır. Ayrıca iflas erteleme, borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi gibi hususlarda avukatlık hizmeti vermektedir.