Tazminat Hukuku

Çalışma Alanı Description

Tazminat Hukuku

Talo Hukuk, özellikle vücut tamlığının ihlali halinde destekten yoksun kalma tazminatı ve iş göremezlik tazminatına ilişkin davalarda aktüerya hesaplamalarında uzman bilirkişi desteği ile dava sürecinin nitelikli şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.