Aile Hukuku

Çalışma Alanı Description

Aile Hukuku

Talo Hukuk, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki aile hukukuna ilişkin ihtilafları ve hukuki işlemleri ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde değerlendirerek ve özel hayatın gizliliğine azami özen göstererek hizmet vermektedir.

Aile Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları:

 • Evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri
 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması
 • Boşanmadan sonra Mal Paylaşımı Davalarının yürütülmesi
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde koruma kararı alınması
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Soybağı kurulması, hısımlık, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümü
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü.