Enerji Hukuku

Çalışma Alanı Description

Enerji Hukuku

Talo Hukuk olarak Enerji Hukukunda hizmet verdiğimiz konulardan bazıları:

 • Enerji Piyasası ile ilgili lisans, izin ve ruhsat işlemleri
 • EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi
 • Yatırım uyuşmazlıklarının çözümü
 • Enerji şirketlerinin kurulumu, due diligence raporlarının hazırlanması,
 • Enerji şirkerlerinin hisse devirleri
 • Elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi
 • ÇED raporuna karşı açılan davalar
 • Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
 • Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasası
 • Rödövans sözleşmelerinin hazırlanması
 • Enerji Sektöründeki İnşaat Sözleşmeleri
 • Türbin ve kurulum anlaşmalarının hazırlanması
 • Dağıtıcı bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması
 • EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması
 • EPDK ve idari makamlar nezdinde yürütülen işlemler.